Ansökan

Mina personuppgifter

Min bakgrund


(Grundskola, Gymnasie, Folkhögskola, annan utbildning. Ange kurs, program och hela år)

Referenser *
Här ska du ange två personer, tex arbetsgivare eller tidigare lärare, som känner dig väl och som kan lämna kompletterande uppgifter om dig.
Ange namn, arbetsplats och telefonnummer.


Ekonomi
Du ska ha ordnat din studieekonomi före kursstart. Du kan söka studiemedel för alla skolans kurser på CSN:s hemsida www.csn.se

Bilagor

OBS. För att din ansökan ska behandlas måste obligatoriska bilagor bifogas. Om du inte har möjlighet att skicka dem digitalt så ber vi dig istället ansöka genom att fylla i och skicka in skriftlig blankett och bifoga samtliga bilagor med den. Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx, odf, zip, jpg


Berätta om dig själv och målen med dina studier på GTV