Antagningsrutiner

Inför skolstart i augusti 2022.

Håll koll på din inloggning på yh-antagning.se. Där du får all information som gäller din ansökan.

– Efter sista ansökningsdag, 22 april 2022, kommer du att kunna anmäla dig till ”Särskilt prov B”, som är en intervju. Tider kommer upp på yh-antagning.se ca en vecka efter sista ansökningsdag. Intervjutillfällena är i maj och juni, exakta tider kommer senare.

– När vi ser att du anmält dig får du tillgång till ”Särskilt prov A”, som är ett webbaserat formulär med frågor om dina olika kompetenser. Du skall i god tid innan intervjun på GTV ha besvarat webbformuläret. Det är viktigt eftersom resultatet genererar ett antal frågor inför intervjutillfället som är speciellt anpassade för dig.

– Intervjuerna 2022 kommer att ske digitalt, via meet.

Särskilt prov A och B ingår i GTVs urvalsprocess och är obligatoriskt att genomföra för att kunna gå vidare till eventuell antagning.