Kurator

Kurator kan hjälpa dig genom en jobbig situation via samtal. När livet är krångligt blir tankarna lätt kaos. Att sätta ord på problemet gör det ofta lättare att lösa. När du tar kontakt med honom kommer ni tillsammans överens om hur kontakten skall se ut. Det är förstås du som bestämmer vad vi ska tala om och vad målet med samtalet är.

Kurator Niklas Schön
Telefon 0493-131 00 (Växel)