Utbildningen

En bred utbildning

Utbildningen är bred, svarar väl upp mot de krav som branschen ställer och ger de grundkunskaper som krävs för jobb i team på flera olika positioner i produktions- och teknikbolag för tv, film och web. Uppdragen hos bolag kan vara produktionsassistent,researcher, statistansvarig, loggare,klippassistent, foto-, ljus- och ljudassistent, grip mm.

Efter några verksamma år i branschen har du utvidgat möjligheterna till mer avancerade befattningar och beroende på din inriktning kan du ta uppdrag såsom inspelningsledare, produktionsledare, projektledare, bildredaktör, fotograf, kranoperatör, bildproducent, ljudtekniker, bildingenjör, teknisk ledare m fl. Din egen inneboende vilja, driv och kompetens har stor betydelse för hur snabbt du kommer avancera.

Tidigare studenter är i dag verksamma hos arbetsgivare som SVT, UR, TV4, Strix Television, Jarowskij, Warner Bros, Baluba, NEP Sweden, Meter Television, Yellow Bird, Mastiff, UDSY, Filmlance, Nexiko, Storyfire, FLX och Ratata m fl.

Realistiska förhållanden

Utbildningen sker under realistiska förhållanden och är organiserad enligt det arbetssätt som är brukligt inom branschen. I skolans studio, kontrollrum och redigeringar hittar du teknik som de väletablerade produktionsbolagen använder sig av. Under den skolförlagda delen av utbildningen har du tillgång till utrustning och lokaler 24 timmar om dygnet.

Studierna bedrivs på heltid under två år och en tredjedel av utbildningen genomförs som praktik på TV- och produktionsbolag främst i Stockholmsregionen. Där får du möjlighet att fördjupa dig inom ett intresseområde och knyta kontakter i branschen.

Praktiska övningar och föreläsningar

Varje kurs har tydligt uppsatta mål för att ge de kunskaper som krävs i yrkesrollen. Basen är produktionsövningar varvade med teori där undervisningen består av praktiska övningar och föreläsningar. Våra föreläsare är kompetenta specialister med lång erfarenhet från yrkeslivet och kommer ofta direkt från sin dagliga verksamhet för att undervisa på GTV.

Redovisning och analys av övningar och arbetsuppgifter sker både i grupp och individuellt. Kursernas svårighetsgrad ökar under utbildningens gång och stort ansvar vilar på elevens egna initiativ och förmåga att samarbeta.

Följande kurser ingår

Teknik Grundkurs – 33 yh-poäng
Produktion Grundkurs – 30 yh-poäng
Dramaturgi – 35 yh-poäng
Programadministration – 17 yh-poäng
Mediekunskap – 30 yh-poäng
Teknik Fortsättningskurs – 25 yh-poäng
Produktion Fortsättningskurs – 50 yh-poäng

Examensarbete – 30 yh-poäng
Lärande i Arbete (LIA) – 150 yh-poäng

Summa 400 YH-poäng

Fem yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.