Antagning

Antagning

Inför utbildningsstart  augusti 2023.
Vi använder oss av yhantagning.se Där kan du redan nu skapa dig ett konto så är du förberedd tills vi öppnar antagningen.
Vi kommer med mer information när vi närmar oss ansökan.