Frånvaroanmälan

Anmäl din frånvaro

Är du sjuk, eller behöver vara ledig? Det finns många olika anledningar till ledighet. För oss är det viktigt att vi vet om att du behöver vara ledig eller om du är sjuk. 

Anmäl din frånvaro här:

FrånvaroanmälanOBS! Du behöver anmäla din frånvaro för varje dag du är frånvarande! 

Inte samma regler som gymasiet

I yrkeshögskolan finns inget generellt närvarokrav för deltagande i undervisning i en yrkeshögskoleutbildning. Undantag kan finnas om man i kursen tillämpar löpande bedömning och att undervisningen därmed omfattar ett bedömningsmoment som missas vid frånvaro. Detta ska i så fall framgå av kursplanen som en form av kunskapskontroll som tillämpas i kursen och möjligheten att göra om kunskapskontrollen ska erbjudas av utbildningsanordnaren.

Observera att resonemanget ovan gäller för samtliga kurser, det vill säga även LIA-kurser. (myh.se)

GTV Gamleby har många olika kurser där s.k löpande bedömning sker. Se kursplaner för mer info.