Kurstider

Kurstider HT 2022 - VT2023

YH13 1:a läsåret

Höstteminen 2022
22 augusti – 30 december 
19 veckor (95 YHp) 

Vårterminen 2023
2 januari – 22 juni
25 veckor (125 YHp)

Ovanstående terminstider är ramtider.
Du läser 220 yrkeshögskolepoäng under ditt första läsår på GTV.

YH12 2:a läsåret

Höstterminen 2022
4 juli – 30 december – 26 veckor 

Vårterminen 2023
2 januari – 19 maj – 20 veckor 

Ovanstående terminstider är ramtider.
Ditt andra läsår på GTV ska du studera 36 veckor = omfattning 180 yh-poäng under ovanstående 46 veckor.

Inom Yrkeshögskolan är studieomfattningen 5 yrkeshögskolepoäng (yh-poäng) per hel vecka.