LIA – Lärande i arbete

LIA din väg in i branschen

Starka praktikpartners

Inom yrkeshögskolan vävs teori samman med praktik, och denna praktik, känt som Lärande i Arbete (LIA), utspelar sig på olika TV-bolag. Genom samarbeten med företag som SVT Baluba, FLX, NEP CT, Regerings-TV, SoYOU, ESL Gaming, Meter, Mastiff, och många andra strävar vi efter att erbjuda studenterna en bred och verklig arbetslivserfarenhet.

Samverkan mellan studerande - företag - utbildning

Målet med utbildningar inom yrkeshögskolan är att skapa en nära koppling till arbetslivet och förbereda studenterna för framgångsrika karriärer inom sina specifika yrkesområden. Utöver den teoretiska och praktiska undervisningen inom LIA betonas vikten av att studenterna får möjlighet att samarbeta med olika TV-bolag för att bredda sina kunskaper och färdigheter.

30(!) veckor praktik

LIA är en integrerad del av utbildningen och pågår under 30 veckor, specifikt under det andra året av programmet. Under denna period får studenterna möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken och utveckla sina färdigheter i en verklig arbetsmiljö. Samarbetet mellan praktikplatsen, den studerande och utbildningen är av yttersta vikt. Genom detta samarbete bygger den studerande sitt nätverk och skapar kopplingar som kan vara avgörande för framtida karriärmöjligheter

Här knyts viktiga kontakter

Vi uppmuntrar studenterna att aktivt delta i arbetslivet under LIA-perioden och dra nytta av möjligheten att skapa starka relationer inom branschen. Detta nätverksbyggande under LIA ger inte bara en unik inblick i arbetslivet utan skapar även en grund för framtida professionella möjligheter och utveckling.

Ellinor praktiserade på Bäst i Test

Alicia gjorde sin LIA på SVT i Stockholm
Alicia praktiserade på SVT Barn
Vera, Tova och Bella gjorde sin praktik på Bäst i Test
Vera, gjorde sin praktik på Bäst i Test. Tova och Bella även de GTV studerande arbetade på BIT
Oriana hade sin praktik på Mumbo Jumbo
Oriana hade sin praktik på Mumbo Jumbo
Anna praktiserade på inspelningen av UFO Sweden
Anna praktiserade på inspelningen av UFO Sweden
Oliver, Berber, Thindra,Sofia,Tove, Ida, och Emil Alla jobbar/praktiserar på Agenterna (SVT)
Oliver, Berber, Thindra,Sofia,Tove, Ida, och Emil, alla arbetar/praktiserar de på Agenterna (SVT)