Kurstider

Terminstider för läsår 2022/2023.

YH 13, 1:a läsåret

HT 2022 220822 – 221230 = 19 veckor =   95 yh-poäng
VT 2023 230102 – 230622 = 25 veckor = 125 yh-poäng

Du läser 220 yrkeshögskolepoäng under ditt första läsår på GTV.

YH 12, 2:a läsåret

HT 2022  220704 – 221230  (26 veckor)
VT 2023  230102 – 230519 (20 veckor)
Ovanstående terminstider är ramtider.
Ditt andra läsår på GTV ska du studera 36 veckor (= omfattning 180 yh-poäng) under ovanstående 46 veckor.

Inom Yrkeshögskolan är studieomfattningen 5 yrkeshögskolepoäng (yh-poäng) per hel vecka.