Kurstider

Terminstider för läsår 2020/2021.

YH 11, 1:a läsåret

HT 2020 200824 – 201231 = 19 veckor =   95 yh-poäng
VT 2021 210104 – 210624 = 25 veckor = 125 yh-poäng

Du läser 220 yrkeshögskolepoäng under ditt första läsår på GTV.

YH 10, 2:a läsåret

HT 2020  200629 – 201231  (27 veckor)
VT 2021  210104 – 210514 (19 veckor)
Ovanstående terminstider är ramtider.
Ditt andra läsår på GTV ska du studera 36 veckor = omfattning 180 yh-poäng under ovanstående 46 veckor.

Inom Yrkeshögskolan är studieomfattningen 5 yrkeshögskolepoäng (yh-poäng) per hel vecka.

Terminstider för läsår 2019/2020.

YH 10, 1:a läsåret

HT 2019  190826 – 191227 =  18 veckor =   90 yh-poäng
VT 2020  191230 – 200626 = 26 veckor = 130 yh-poäng

Du läser 220 yrkeshögskolepoäng under ditt första läsår på GTV.

Inom Yrkeshögskolan är studieomfattningen 5 yrkeshögskolepoäng (yh-poäng) per hel vecka.