Kurstider

Terminstider för läsår 2016/2017.

YH 7, 1:a läsåret

HT 2016 160822 – 161230 = 19 veckor = 95 yh-poäng
VT 2017 170102 – 170623 = 25 veckor = 125 yh-poäng

YH 6, 2:a läsåret

HT 2016 160620 – 161230 (28 veckor)
VT 2017 170102 – 170526 (21 veckor)
Ovanstående terminstider är ramtider.
Ditt andra läsår på GTV ska du studera 36 veckor = omfattning 180 yh-poäng under ovanstående 49 veckor
Inom Yrkeshögskolan är studieomfattningen 5 yrkeshögskolepoäng (yh-poäng) per hel vecka.

Terminstider för läsår 2017/2018.

YH 8, 1:a läsåret

HT 2017 170821 – 171229 = 19 veckor = 95 yh-poäng
VT 2018 180102 – 180622 = 25 veckor = 125 yh-poäng

YH 7, 2:a läsåret

HT 2017 170626 – 171229 (27 veckor)
VT 2018 180102 – 180525 (21 veckor)
Ovanstående terminstider är ramtider.
Ditt andra läsår på GTV ska du studera 36 veckor = omfattning 180 yh-poäng under ovanstående 48 veckor