Kurstider

Terminstider för läsår 2017/2018.

YH 8, 1:a läsåret

HT 2017 170821 – 171229 = 19 veckor = 95 yh-poäng
VT 2018 180102 – 180622 = 25 veckor = 125 yh-poäng

Du läser 220 yrkeshögskolepoäng under ditt första läsår på GTV.

YH 7, 2:a läsåret

HT 2017 170626 – 171229 (27 veckor)
VT 2018 180102 – 180525 (21 veckor)
Ovanstående terminstider är ramtider.
Ditt andra läsår på GTV ska du studera 36 veckor = omfattning 180 yh-poäng under ovanstående 48 veckor

Inom Yrkeshögskolan är studieomfattningen 5 yrkeshögskolepoäng (yh-poäng) per hel vecka.

Terminstider för läsår 2018/2019.

YH 9, 1:a läsåret

HT 2018 180820 – 190104 = 20 veckor = 100 yh-poäng
VT 2019  190107 – 190621 = 24 veckor = 120 yh-poäng

Du läser 220 yrkeshögskolepoäng under ditt första läsår på GTV.

YH 8, 2:a läsåret

HT 2018 180625 – 181228 (27 veckor)
VT 2019 190107 – 190524 (20 veckor)
Ovanstående terminstider är ramtider.
Ditt andra läsår på GTV ska du studera 36 veckor = omfattning 180 yh-poäng under ovanstående 47 veckor.

Inom Yrkeshögskolan är studieomfattningen 5 yrkeshögskolepoäng (yh-poäng) per hel vecka.