GTV

OM SKOLAN

GTV, är en Yrkeshögskola vilket innebär att du utbildar dig för en eller flera yrkesroller mot tv-produktionsbranschen. Inom ramen för utbildningen varvas både teori och praktik. Inför LiA praktik-kursen finns en stor variation och tillgång på praktikplatser.

Utbildningen är studiemedelsberättigande.

EN SKOLA FÖR ALLA

Utifrån ett väl utvecklat urval- och ansökningsförfarande så ser vi till att de som får möjlighet att gå på GTV sedan får utvecklas och matchas mot branschen för att sedan vara redo för någon form av anställning. Utbildningen baseras på kurser i vilka man få möjligheter att utveckla kompetenser inom flertalet av de kvalifikationer som branschen kräver av en medarbetare.

Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning och vilar på lagen om yrkeshögskolan (2009:128), dess författningar, förordningar och allmänna råd. Myndigheten för yrkeshögskolan utför regelbundna kvalitetsgranskningar av utbildningarna.

GTVs värdegrund är gemenskap, respekt, öppenhet, engagemang, medmänsklighet och lyhördhet

DEN STUDERANDE I CENTRUM

Som studerande vid en yrkeshögskola har man stort inflytande. I § 18 står att ”denna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen”. Vi som jobbar på GTV, med Gamleby folkhögskola som anordnare och Region Kalmar län som huvudman, är väldigt stolta över att tillsammans med våra studerande verka för de värden som även anordnaren utgår från, vilka är nyfikenhet, gemenskap, kunnighet, medmänsklighet och engagemang. För oss är det självklart att du som studerande är viktig för oss. Vi har utgångspunkt i bl a grundläggande demokratiska värderingar. Vi ska se till att alltid engagera oss i de studerandes rättigheter. Det handlar inte bara om trivsel, utan minst lika mycket om rätten till en bra utbildning med hög kvalitet. När det gäller utbildningskvalitet behöver du som studerande samspela med lärarna och dina kurskamrater för att det ska bli bra. Vår pedagogik erbjuder mycket frihet, men det är frihet under ansvar.

Som en yrkeshögskoleutbildning har vi vår grund i den kunskap som ska genereras i produktioner. Vi skall  ge teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper för att man sedan självständigt skall kunna utföra kvalificerade uppgifter i kommande arbetsliv. Vi skall präglas av att ha en stark arbetslivsanknytning med en teoretisk förankring. Vi skall bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.   

Det är, i slutänden, bara du som kan skaffa dig själv kunskaper och färdigheter.

När du blir antagen till GTV ska du känna dig stolt. Om du tar vara på din tid och griper tag i de möjligheter som erbjuds så är vår förhoppning att du också kommer att minnas din tid här som den bästa i livet!

Åter igen – varmt välkommen till oss!