TV-Produktionsspecialist

TV-produktionsspecialist 400 YHp

Den här utbildningen är till för dig som vill börja arbeta med TV-produktion. Många av våra tidigare studerande arbetar idag på något TV-produktionsbolag. Du kommer under det första året få prova på många olika arbetsmoment som alla finns ute på arbetsmarknaden för TV för att sen hitta just din inriktning. 

Under det andra året gör du praktik ute på något TV-produktionsbolag. De brukar oftast ligga i de större städerna men det finns även en del ute i landet.

GTV – En YH-utbildning

GTV, är en Yrkeshögskola vilket innebär att utbildningen sker i ett nära samarbete med yrkeslivet, i vårt fall nära TV- produktionsbranschen. Utbildningen är under 2 år och ger dig 400 YHP. Den är både teoretisk och praktisk, mycket av utbildningen sker med externa föreläsare som kommer direkt från yrkeslivet. Första året läser ni här i Gamleby, andra året besår av 30 veckor LiA praktik och 6 veckors examensjobb.  Utbildningen är CSN berättigad.

Du som studerande står i centrum

Som studerande vid en yrkeshögskola du stort inflytande. I § 18 står att ”denna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen”. Vi som jobbar på GTV, är väldigt stolta att tillsammans med våra studerande verka för våra grundläggande värden – nyfikenhet, gemenskap, kunnighet, medmänsklighet och engagemang.

Stort inflytande!

Som studerande vid en yrkeshögskola du stort inflytande. I § 18 står att ”denna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen”. Vi som jobbar på GTV, är väldigt stolta att tillsammans med våra studerande verka för våra grundläggande värden – nyfikenhet, gemenskap, kunnighet, medmänsklighet och engagemang.

Du är viktig!

Du som studerande är viktig för oss. Vi har vår utgångspunkt i bl a grundläggande demokratiska värderingar. Vi ska se till att alltid engagera oss i de studerandes rättigheter. Det handlar inte bara om trivsel, utan minst lika mycket om rätten till en bra utbildning med hög kvalitet.
När det gäller utbildningskvalitet behöver du som studerande samspela med lärarna och dina kurskamrater för att den ska bli bra. Vår pedagogik erbjuder mycket frihet, men det är frihet under ansvar.

Teoretiska och praktiska moment

Yrkeshögskolan är ett samarbete mellan arbetslivet, du som studerande och vi som utbildningsanordnare. Därför försöker vi så mycket som möjligt efterlikna det arbete som görs ute i arbetslivet. Utbildningen har därför både teoretiska, och praktiska moment där du får en större förståelse för hur arbetet med TV-produktion utförs. Detta för att du sedan självständigt skall kunna utföra kvalificerade uppgifter i ditt kommande arbetsliv.

Vi verkar för att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.

GTV- En pigg 30-åring!

När du blir antagen till GTV ska du känna dig stolt. Utbildningen har funnits i över 30 år och det är med viss ödmjukhet som vi kan säga att det finns minst en GTV:are i varje svensk TV-produktion! Om du tar vara på din tid här i Gamleby och griper tag i de möjligheter som erbjuds så kommer även du att bli en GTV:are. Och vår förhoppning är att du kommer minnas din tid här som den bästa i livet!

Varmt välkommen till oss på GTV Gamleby!